Tomato and Mozzarella Short Pasta

tomato-and-mozzarella-short-pasta
(Contains Dairy Product, Contains Flour)

Ingredients:
Organic whole tomato, onion, ex.o.oil.
Natural mozzarella cheese, short pasta.