Mushroom Takikomi Rice

(Daisu, Non-Lacto Menu, Vegetarian Menu)

with deepfried Tofu Nimono & veggies