April 1st 2024 – Updates → Read More

Tomato Pork Stew

fullsizeoutput_396
(Contains Pork, Non-Lacto Menu)

with sweet potato rice and green peas

Ingredients: tomato onions,pork shoulder sliced,sweet potato,rice, E.V.O, salt , veggie stock, green peas